Najlepszy Horror House w Poznaniu - Dom z koszmaru Najlepszy Horror House w Poznaniu - Dom z koszmaru Najlepszy Horror House w Poznaniu - Dom z koszmaru Najlepszy Horror House w Poznaniu - Dom z koszmaru Najlepszy Horror House w Poznaniu - Dom z koszmaru

Formularz dla rodziców lub opiekunów prawnych

Uwaga! Po wypełnieniu poniższego formularza otrzymacie Państwo od nas wiadomość e-mail, którą należy wydrukować i wraz z wybranym dokumentem dziecka okazać przed wizytą w naszym lokalu.

Dane rodzica lub opiekuna prawnego

Imię i nazwisko (wymagane)

Pesel lub nr dowodu osobistego (wymagane)

Nr telefonu (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Dane dziecka

Imię i nazwisko dziecka (wymagane)

NUMER LEGITYMACJI SZKOLNEJ LUB INNEGO DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ DZIECKA (wymagane)

Akceptuję regulamin (wymagane)